FAQ

Under opbygning

over 1 over

over 2 over

over 3 over

over 4 over

over 5 over
over 6 over

afsnit over

addresse over
Pre over
  • Spørgsmål: Jeg skal holde fest og er naturligvis interesseret at gøre mine medbeboere opmærksom herpå. Hvad bør jeg gøre i en sådan situation?
    Svar: Alle beboere i foreningen har et stort ansvar i at have respekt for sine naboer og medbeboere, jf. foreningens husorden. Bestyrelsen anbefaler at man altid sørger for at informere sine naboer, ved opslag i opgangen, såfremt man planlægger en fest eller lignende som i et eller andet omfang kan være generende for sine naboer. Det er almindelig respekt for hinanden og vi håber naturligvis at dette er alles opfattelse af at bo i en forening. Vi henviser i øvrigt til foreningens Ordensregler og husorden.
  • Spørgsmål: Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål vedrørende foreningen?
    Svar: Vi har forsøgt at få lagt nogle af de hyppigst stillede spørgsmål ind her, men skulle der være spørgsmål eller kommentarer, så vil vi anbefale at søge information via nedenstående rækkefølge:1. Hjemmeside/formalia
    2. Administrator
    3. Bestyrelse